content top
recent posts

Nieruchomości budynkowe

Definicja nieruchomości budynkowej jest dokładnie określona w polskim ustawodawstwie. Budynki, które są na trwale związane z gruntem mogą stanowić część składową nieruchomości gruntowej, jednak mogą być również traktowane jako...

Transakcja kupna-sprzedaży – u...

Zakup każdej nieruchomości musi zostać dokonany na podstawie umowy sporządzonej w formie aktu notarialnego. Jest jednak jeszcze inny rodzaj umowy, który może zostać sporządzony w przypadku chęci zakupu nieruchomości. Mowa tutaj o...

Księga Wieczysta – Dział I

Księga Wieczysta składa się z czterech głównych części. Dział pierwszy Księgi Wieczystej charakteryzuje nieruchomość w zakresie jej określenia i opisania jej stanu własności. Dział ten został podzielony dodatkowo na dwie sekcje....

Lokale mieszkalne – umowa najm...

Umowa najmu powinna zawierać ustalenia, odnośnie kwestii związanych z oddaniem mieszkania pod wynajem jak również późniejszego przekazania go właścicielowi po okresie najmu. W pierwszym przypadku należy sporządzić protokół...

Lokale mieszkalne – umowa najm...

Poza podstawowymi należnościami leżącymi w kwestii najmującego, jak czynsz czy opłaty za media, wynajmujący może ustalić opłatę dodatkową. Najczęściej jest to kaucja, której wysokość to kilkukrotny czynsz. Kaucja...

Lokale mieszkalne – umowa najm...

Poza podstawowymi informacjami dotyczącymi stron zawierających umowę i określenia przedmiotu najmu, umowa powinna również zawierać wszelkie informacje dotyczące kwestii finansowych. Podstawowy zapis powinien dotyczyć zobowiązań...

Lokale mieszkalne – umowa najm...

W każdej umowie najmu powinny występować określone punktu, które będą zawierały informacje i ustalenia stron według wymagań określonych w ustawie. Między innymi są to podstawowe charakterystyki dotyczące stron, a także te, które...
recent from Kupno nieruchomości w dużym mieście Większy luksus
Niektórym wydaje się, że mieszkania w większych miastach są mieszkaniami o wiele bardziej luksusowymi niżeli mieszkania w miastach małych lub w ogóle mieszkania wiejskie. Rzeczywiście, czasami jest to prawdą. Dlaczego? A to dlatego, że w większych miastach bardziej zwraca się uwagę na...
recent from Kupno nieruchomości w dużym mieście Większy luksus
Niektórym wydaje się, że mieszkania w większych miastach są mieszkaniami o wiele bardziej luksusowymi niżeli mieszkania w miastach małych lub w ogóle mieszkania wiejskie. Rzeczywiście, czasami jest to prawdą. Dlaczego? A to dlatego, że w większych miastach bardziej zwraca się uwagę na...
recent from Kupno nieruchomości w dużym mieście Większy luksus
Niektórym wydaje się, że mieszkania w większych miastach są mieszkaniami o wiele bardziej luksusowymi niżeli mieszkania w miastach małych lub w ogóle mieszkania wiejskie. Rzeczywiście, czasami jest to prawdą. Dlaczego? A to dlatego, że w większych miastach bardziej zwraca się uwagę na...
recent from Kupno nieruchomości w dużym mieście Większy luksus
Niektórym wydaje się, że mieszkania w większych miastach są mieszkaniami o wiele bardziej luksusowymi niżeli mieszkania w miastach małych lub w ogóle mieszkania wiejskie. Rzeczywiście, czasami jest to prawdą. Dlaczego? A to dlatego, że w większych miastach bardziej zwraca się uwagę na...